Godisnji plan raspisivanja Javnih natjecaja i Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini iz sredstava Proracuna Opcine Podgorac