Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Podgorač je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Podgorač, Trg P. Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, mob: 091/6698-016 ili na e-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje:

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Podgorač će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.