Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Opcine Podgorac 3721-04-2022 Pregled
Odluka o sprjecavanju odbacivanja otpada 3221-04-2022 Pregled
Kodeks ponasanja clanova Opcinskog vijeca Opcine Podgorac 1721-04-2022 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač 5428-01-2022 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podgorač 9424-02-2021 Pregled
Statut Općine Podgorač 10224-02-2021 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 17209-12-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 21310-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu 22710-07-2019 Pregled
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 18928-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi 28328-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu 33028-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 27704-12-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 32304-12-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 24127-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 23511-06-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 27211-06-2018 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač 25615-12-2017 Pregled
Odluka o jednostavnoj nabavi 27908-07-2017 Pregled
Strateški razvojni program Općine Podgorač 28517-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 23517-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 24817-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 23917-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 21817-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 22117-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 31917-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 20817-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 22317-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 29217-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 21817-03-2017
Etički kodeks službenika i namještenika 25817-03-2017