Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač1401-03-2023 Pregled
Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade2730-11-2022 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi3330-11-2022 Pregled
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Opcine Podgorac8321-04-2022 Pregled
Odluka o sprjecavanju odbacivanja otpada7921-04-2022 Pregled
Kodeks ponasanja clanova Opcinskog vijeca Opcine Podgorac4721-04-2022 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač11328-01-2022 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podgorač11824-02-2021 Pregled
Statut Općine Podgorač12624-02-2021 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač19509-12-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac25010-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu26010-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu36528-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač30904-12-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine36904-12-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine27927-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač26211-06-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama30411-06-2018 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač29415-12-2017 Pregled
Odluka o jednostavnoj nabavi31008-07-2017 Pregled
Strateški razvojni program Općine Podgorač31817-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač26017-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač27717-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač26717-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač26317-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač24617-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine23117-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova26317-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač32317-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač24617-03-2017
Etički kodeks službenika i namještenika29117-03-2017