Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač1906-07-2023 Pregled
Odluka o dodjeli stipendije Općine Podgorač studentima2105-07-2023 Pregled
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač3201-03-2023 Pregled
Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade5030-11-2022 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi5630-11-2022 Pregled
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Opcine Podgorac11321-04-2022 Pregled
Odluka o sprjecavanju odbacivanja otpada10821-04-2022 Pregled
Kodeks ponasanja clanova Opcinskog vijeca Opcine Podgorac6621-04-2022 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač14928-01-2022 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podgorač13724-02-2021 Pregled
Statut Općine Podgorač13924-02-2021 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač21509-12-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac27110-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu28310-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu38528-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač32504-12-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine39104-12-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine30027-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač28211-06-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama32611-06-2018 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač30815-12-2017 Pregled
Odluka o jednostavnoj nabavi32508-07-2017 Pregled
Strateški razvojni program Općine Podgorač34017-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač28017-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač29617-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač28317-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač26217-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine24817-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova28017-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač34417-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač26417-03-2017
Etički kodeks službenika i namještenika31517-03-2017