Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Etički kodeks službenika i namještenika 23017-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 20117-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 19317-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 26717-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 20117-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 18517-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 29417-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 19317-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 20117-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 21017-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 20417-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 20217-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 25817-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 24708-07-2017 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač 22215-12-2017 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 18102-02-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 24411-06-2018 Pregled
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 19011-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 21211-06-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 21627-06-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 29104-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 24604-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu 29428-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi 24728-02-2019 Pregled
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 16328-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu 20610-07-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 18510-07-2019 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 15009-12-2019 Pregled
Statut Općine Podgorač 6824-02-2021 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podgorač 6324-02-2021 Pregled
Povećaj slova
Omogući kontraste