Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Etički kodeks službenika i namještenika 19017-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 16517-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 15317-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 22317-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 16117-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 15117-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 26017-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 15717-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 16717-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 17617-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 16917-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 16917-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 21217-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 19308-07-2017 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač 17615-12-2017 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 14002-02-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 19911-06-2018 Pregled
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 15211-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 17211-06-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 17227-06-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 23004-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 20504-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu 23928-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi 16828-02-2019 Pregled
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 11928-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu 14910-07-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 13310-07-2019 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 11009-12-2019 Pregled
Statut Općine Podgorač 1924-02-2021 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podgorač 1724-02-2021 Pregled