Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 1330-11-2022 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi 1630-11-2022 Pregled
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Opcine Podgorac 5821-04-2022 Pregled
Odluka o sprjecavanju odbacivanja otpada 5321-04-2022 Pregled
Kodeks ponasanja clanova Opcinskog vijeca Opcine Podgorac 3021-04-2022 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač 8228-01-2022 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podgorač 10424-02-2021 Pregled
Statut Općine Podgorač 11424-02-2021 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 17709-12-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 23010-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu 23710-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu 34228-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 29404-12-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 34004-12-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 25427-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 24411-06-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 28511-06-2018 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač 26715-12-2017 Pregled
Odluka o jednostavnoj nabavi 29308-07-2017 Pregled
Strateški razvojni program Općine Podgorač 29817-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 24017-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 25717-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 24817-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 24117-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 23217-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 33017-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 21317-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 23517-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 30417-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 22417-03-2017
Etički kodeks službenika i namještenika 27017-03-2017