Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Etički kodeks službenika i namještenika 20017-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 17517-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 16317-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 23417-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 17317-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 16117-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 26917-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 16817-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 17917-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 18417-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 17617-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 18017-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 22717-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 20208-07-2017 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač 18515-12-2017 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 14702-02-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 20911-06-2018 Pregled
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 16011-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 17911-06-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 18527-06-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 24904-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 21404-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu 25428-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi 18328-02-2019 Pregled
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 12628-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu 16810-07-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 14810-07-2019 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 11709-12-2019 Pregled
Statut Općine Podgorač 3324-02-2021 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podgorač 3324-02-2021 Pregled
Povećaj slova
Omogući kontraste