Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Podgorač3019-12-2023 Pregled
Odluka o grobljima2819-12-2023 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač4506-07-2023 Pregled
Odluka o dodjeli stipendije Općine Podgorač studentima4505-07-2023 Pregled
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač5901-03-2023 Pregled
Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade7930-11-2022 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi8130-11-2022 Pregled
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Opcine Podgorac15121-04-2022 Pregled
Odluka o sprjecavanju odbacivanja otpada13621-04-2022 Pregled
Kodeks ponasanja clanova Opcinskog vijeca Opcine Podgorac9621-04-2022 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač18928-01-2022 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podgorač16324-02-2021 Pregled
Statut Općine Podgorač16324-02-2021 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač24009-12-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac30710-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu30710-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu41928-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač35604-12-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine44004-12-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine33727-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač31411-06-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama35511-06-2018 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač33115-12-2017 Pregled
Odluka o jednostavnoj nabavi36308-07-2017 Pregled
Strateški razvojni program Općine Podgorač36517-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač30817-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač32017-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač31217-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač29217-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine27817-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova31317-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač36717-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač29317-03-2017
Etički kodeks službenika i namještenika33617-03-2017