Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Opcine Podgorac 1121-04-2022 Pregled
Odluka o sprjecavanju odbacivanja otpada 821-04-2022 Pregled
Kodeks ponasanja clanova Opcinskog vijeca Opcine Podgorac 621-04-2022 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač 2928-01-2022 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podgorač 8324-02-2021 Pregled
Statut Općine Podgorač 9424-02-2021 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 16509-12-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 20410-07-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu 22210-07-2019 Pregled
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 18028-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi 27228-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu 31828-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 26304-12-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 31404-12-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 23227-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 22611-06-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 26311-06-2018 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač 24315-12-2017 Pregled
Odluka o jednostavnoj nabavi 26708-07-2017 Pregled
Strateški razvojni program Općine Podgorač 27417-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 23017-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 23217-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 22717-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 21217-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 20817-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 30917-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 19817-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 21517-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 28017-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 20817-03-2017
Etički kodeks službenika i namještenika 24117-03-2017