NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Popis udruga kojima su odobrene financijske potpore u 2023. godini4501-03-2023 Pregled
Godisnji plan raspisivanja Javnih natjecaja i poziva za financiranje programa i projekata udruga u 2023. godini iz sredstava Pro8504-01-2023 Pregled
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač u 2022. godini za redovito godišnje financira4004-01-2023 Pregled
Izvjesce o iznosu rasporedjenih i isplacenih sredstava iz Proracuna Opcine Podgorac u 2021. godini za redovito godisnje financiranje politickih stranaka zastupljenih u Opcinskom vije10824-01-2022 Pregled
Izvjesce o iznosu rasporedjenih i isplacenih sredstava u 2020. godini za redovito godisnje financiranje politickih stranaka zastupljenih u Opcinskom vijecu Opcine Podgorac i nezavisnih vijecnika18511-01-2021 Pregled
Obavijest vlasnicima ili posjednicima kućnih ljubimaca43315-06-2018 Pregled
Poduzetnička zona Podgorač – poziv investitorima46617-03-2017