PROJEKT “ŽENE ZA ZAJEDNICU”

Europski socijalni fond: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Zaželi - općina Podgorač

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Europski socijalni fond : Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv projekta : “ŽENE ZA ZAJEDNICU” U OKVIRU PROGRAMA “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA”, kodni broj projekta: UP.02.1.1.05.0340

O projektu

Potpisivanje ugovora o radu i podjela bicikala

Potpisivanje ugovora o radu i podjela bicikala

Kratak opis projekta :

Općina Podgorač svrstana je u I. skupinu prema indeksu razvijenosti. Na području Općine ne postoji institucionalna niti izvaninstitucionalna skrb za stare i nemoćne u njihovim kućanstvima, kao niti za osobe u nepovoljnom položaju.

Nezaposlene žene vrlo teško pronalaze posao zbog slabe mobilnosti, nižeg obrazovanja, starije dobi, te su većinom u skupini siromašnih.

Cilj ovog projekta je zaposliti 25 nezaposlenih žena, od kojih će svaka brinuti o 5 osoba koje su stare, nemoćne ili u nepovoljnom položaju. Ukupno će 125 osoba dobiti kvalitetnu svakodnevnu skrb u vlastitom domu (pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih potreba – kuhanje, čiščenje, pratnja liječniku, odlazak u nabavku namirnica, druženje, čitanje, razgovor), pomoć u socijalizaciji.

Osim zapošljavanja, na projektu će biti organizirano obrazovanje za 25 žena, nakon čega će dobiti javne isprave o stečenom obrazovanju. Projektom će upravljati voditelj projekta i dva koordinatora.

Predmetne žene biti će zaposlene 23 mjeseca sukladno kriterijima od kojih će glavni kriteriji biti da su dugotrajno nezaposlene, starije od 50 godina, da imaju najviše završenu srednju školu ili da su NKV. Na ovaj naćin pomoći će se ženama koja su najugroženija ciljana skupina da dobiju početnu podršku za rad i stvaranje boljih uvjeta za sebe i svoja domaćinstva.

Cilj projekta :

Kroz ovaj projekt cilj je zaposliti 25 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada sa zadatkom da na području Općine Podgorač skrbe o starijim i nemoćnim osobama, te osobama u nepovoljnom položaju. Time bi se utjecalo, kako na poticanju zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, tako i na poboljšanju kvalitete života starijh osoba koje se teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Provedbom projekta Općina Podgorač pridonijeti će promicanju socijalnog uključivanja i integraciji teško zapošljivih žena koje imaju ograničene mogućnosti zaposlenja na trenutnom tržištu rada. Provedba projekta imat će značajan psihološki učinak na žene koje su ciljana skupina ovog projekta jer će se potaknuti osjećaj društvene korisnosti što će dovesti do povećanja samopouzdanja i motivacije.

Korisnik projekta : Općina Podgorač

Partneri u projektu : Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek i Centar za socijalnu skrb Našice

Ukupna vrijednost projekta : 4.199.834,13 kn (projekt je 100% financiran bespovratnim sredstvima Europske unije)

Trajanje projekta : 28 mjeseci

Kontakt mail : zazeli.podgorac@gmail.com

 

Kontakt osobe za više informacije :

Voditelj projekta : Dejan Mitrić

Mob. : 091 302 93 28

Koordinator za financijske poslove : Andrea Rukavina

Mob. : 091 199 74 26

Koordinator za aktivnosti na terenu : Marija Ladnjak Kučinac

Mob. : 091 239 88 00