Europski socijalni fond plus

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Zaželi – prevencija institucionalizacije

Projekt: „Zaželi Zajedno – IV“ (SF.3.4.11.01.0083)

Nositelj projekta: Općina Podgorač

Ukupna vrijednost projekta: 1.237.500.00 €

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus.

Osnovni cilj Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu ranjivim skupinama društva, osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, čime se povećava njihova socijalna uključenost i prevenira institucionalizacija osiguravanjem dugotrajne skrbi u vidu usluga u zajednici.

Ciljane skupine Poziva:

Osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) kojima će se pružati usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, te ostanku u vlastitom domu.

Projektne aktivnosti:

Obvezna projektna aktivnost je pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja se sastoji od zapošljavanja pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine, praćenje i kontrola izvršenih usluga, nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, komunikacija i vidljivost, te upravljanje projektom i administracija.

Uvjeti za odabir ciljnih skupina – krajnjih korisnika u ovom programu ovisi o imovinskom cenzusu, odnosno o visini mirovine.

Za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.

Za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.

Za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci.

  • kontakt mail: zazeli.podgorac@gmail.com
  • kontakt osobe za više informacija:

Voditelj projekta: Biserka Lehki, Mob: 099/782-7830

Koordinator: Silvija Špoljarić, Mob: 099/216-9677

„Zajedno do fondova EU“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Podgorač“