Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja 6221-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik 7321-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece 6221-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine 5721-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 13620-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 10220-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 7920-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 9717-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 9117-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine 6217-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća 10819-04-2021 Pregled
Obavijest biračima 7719-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine 8319-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač 7130-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine 7730-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač 10930-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač 9230-04-2021 Pregled