Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja 3421-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik 4821-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece 4321-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine 3521-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 10020-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 6420-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 4620-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 7217-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 6117-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine 3817-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća 8519-04-2021 Pregled
Obavijest biračima 5419-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine 5519-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač 4630-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine 5530-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač 8330-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač 6430-04-2021 Pregled
Povećaj slova
Omogući kontraste