Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja9421-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik10921-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece8821-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine8721-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač17320-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač13420-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine12120-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač13417-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač12517-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine9117-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća13819-04-2021 Pregled
Obavijest biračima10719-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine11519-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač9630-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine10830-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač14530-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač12530-04-2021 Pregled