Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja 421-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik 1221-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece 921-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine 521-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 6120-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 3120-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 1720-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 3917-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 2917-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine 1317-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća 4819-04-2021 Pregled
Obavijest biračima 1619-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine 2119-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač 1430-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine 2430-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač 4930-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač 3330-04-2021 Pregled
Povećaj slova
Omogući kontraste