Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja17221-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik17821-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece15821-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine15721-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač25920-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač20820-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine19820-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač20017-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač19517-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine16617-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća21219-04-2021 Pregled
Obavijest biračima18219-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine19119-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač16230-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine17530-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač22530-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač19430-04-2021 Pregled