Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja 7521-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik 9321-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece 7221-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine 7121-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 15420-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 11720-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 9820-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 11317-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 10717-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine 7417-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća 12019-04-2021 Pregled
Obavijest biračima 8919-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine 9519-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač 8130-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine 8930-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač 12630-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač 10930-04-2021 Pregled