Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja 2021-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik 3521-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece 3221-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine 2321-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 8320-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 4820-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 3420-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 5917-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 4617-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine 2717-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća 7119-04-2021 Pregled
Obavijest biračima 3919-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine 4219-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač 3230-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine 3930-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač 7230-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač 5230-04-2021 Pregled
Povećaj slova
Omogući kontraste