Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja12921-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik14121-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece11921-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine11221-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač21220-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač16820-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine15820-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač15817-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač15717-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine11817-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća16919-04-2021 Pregled
Obavijest biračima13819-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine14019-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač12630-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine13830-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač18530-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač15730-04-2021 Pregled