Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja10721-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik12121-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece10021-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine9521-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač19020-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač14420-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine13420-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač14317-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač13217-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine9917-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća14719-04-2021 Pregled
Obavijest biračima12219-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine12719-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač10530-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine11630-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač16230-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač13830-04-2021 Pregled