Lokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja 5421-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinski nacelnik 6321-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-Opcinsko vijece 5621-07-2021 Pregled
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troskova izborne promidzbe-zamjenik Opcinskog nacelnika iz reda srpske nacionalne manjine 4921-07-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 12120-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 8920-05-2021 Pregled
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 6520-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 8617-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 7917-05-2021 Pregled
Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripradnika srpske nacionalne manjine 5317-05-2021 Pregled
Objava biračima-opća 10119-04-2021 Pregled
Obavijest biračima 6819-04-2021 Pregled
Objava biračima-nacionalne manjine 7119-04-2021 Pregled
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgorač 5930-04-2021 Pregled
Pravovaljana kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine 6930-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podgorač 10130-04-2021 Pregled
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Podgorač 8130-04-2021 Pregled