Temeljem članka 37. Opće Uredbe o zaštiti podataka, Općinski načelnik Općine Podgorač objavljuje na internetskim stranicama Općine Podgorač kontakt podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka Općine Podgorač.

 

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

                                      Ime i prezime: Ivanka Balentić

                                      Telefon: 031/698-014

                                      Telefax: 031/698-014

                                      E-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr