pdf

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe

Veličina: 209.88 KB
Posjete: 58
Dodano datuma: 02-12-2021
doc

Izvjesce o visini troskova izbora i nacinu njihova koristenja

Veličina: 47.00 KB
Posjete: 47
Dodano datuma: 03-01-2022
pdf

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Veličina: 200.72 KB
Posjete: 59
Dodano datuma: 18-09-2021
pdf

Radno vrijeme

Veličina: 194.31 KB
Posjete: 54
Dodano datuma: 03-09-2021
pdf

Objava biračima

Veličina: 627.21 KB
Posjete: 71
Dodano datuma: 26-08-2021
pdf

Obavijest biračima

Veličina: 636.25 KB
Posjete: 60
Dodano datuma: 26-08-2021