Prema dostupnim podacima Hrvatske gospodarske komore na području Općine Podgorač registrirano je ukupno 45 gospodarskih subjekata (29 ustanova, organizacija, zajednica i tijela, te 16 trgovačkih društava). Od ukupno 16 trgovačkih društava i poduzeća, u privatnom je vlasništvu njih 9, u zadružnom vlasništvu 3, a 4 trgovačka društva su u mješovitom vlasništvu.
Trgovačka društva (njih 13) su registrirana u sljedećim područjima NKD-a

– poljoprivreda, lov i šumarstvo………………………………………………………..8
– prerađivačka industrija…………………………………………………………………..2
– građevinarstvo………………………………………………………………………………..1
– trgovina na veliko i malo, popravci motornih vozila, te
  predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu……………………………………2

Na dan 31.03.2003. godine ukupan broj zaposlenih Općine Podgorač u gospodarskim subjektima je iznosio 177 (od toga 51 žena), dok je prosječni broj nezaposlenih bio 464 (od toga 237 žena).

Među djelatnostima gospodarskih subjekata najzastupljenije su djelatnosti poljoprivrede (prvenstveno ratarstvo i stočarstvo), što je uzrokovano dobrim prirodnim potencijalima kojima raspolaže ovo područje. Najznačajniji prirodni resursi Općine Podgorač je poljoprivredno zemljište.