Poštovani sumještani,

kontakti na koje možete postavljati upite vezano uzfunkcioniranje rada i života na području općine Podgorač u novonastalim okolnostima a vezano uz sprečavanje širenja epidemije Koronavirusom COVID-19 su:

Telefon: 031/698-014
E-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr