Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine