Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgorač za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu