Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač u 2022. godini za redovito godišnje financira