Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač u 2023. godini za redovito godišnje financiranje politickih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podgorač i nezavisnih vije