Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podgorač za 2022. godinu