Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podgorač za 2023. godinu