Izvjesce o provedenom savjetovanju s javnoscu-Odluka o komunalnoj naknadi