Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač