Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnoscu Opcine Podgorac za 2022. godinu