Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podgorač za 2022. godinu