Plan upravljanja imovinom u vlasnistvu Općine Podgorač za 2023. godinu