Plan upravljanja imovinom u vlasnistvu Općine Podgorač za 2024. godinu