Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine