Popis korisnika sponzorstava i donacija u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine