Popis korisnika sponzorstava i donacija u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine