Popis korisnika sponzorstava i donacija u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine