Popis korisnika sponzorstava i donacija u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine