Popis korisnika sponzorstava i donacija u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine