Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine