Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač