Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja