Akti Općine

Akti Općine

NaslovOtvaranjaDodano danaPreuzimanje
Etički kodeks službenika i namještenika 13317-03-2017 Pregled
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 10917-03-2017 Pregled
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 10317-03-2017 Pregled
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 16617-03-2017 Pregled
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 11417-03-2017 Pregled
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 10117-03-2017 Pregled
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 21117-03-2017 Pregled
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 10717-03-2017 Pregled
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 11617-03-2017 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 11617-03-2017 Pregled
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 11817-03-2017 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća 12317-03-2017 Pregled
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 11517-03-2017 Pregled
Statut 16417-03-2017 Pregled
Strateški razvojni program Općine Podgorač 15917-03-2017 Pregled
Odluka o jednostavnoj nabavi 13508-07-2017 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač 10915-12-2017 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 8802-02-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 13511-06-2018 Pregled
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 9711-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 10211-06-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 11127-06-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 13104-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 14404-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu 9328-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi 8728-02-2019 Pregled
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 5928-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu 5710-07-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 5810-07-2019 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 2909-12-2019 Pregled

Komentari su zatvoreni