Akti Općine

Akti Općine

Naslov Otvaranja Dodano dana
Etički kodeks službenika i namještenika 78 17-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 70 17-03-2017
Odluka o komunalnom redu 82 17-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 64 17-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 115 17-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 71 17-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 62 17-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 168 17-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 63 17-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 75 17-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 74 17-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 70 17-03-2017
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač 64 17-03-2017
Poslovnik Općinskog vijeća 82 17-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 70 17-03-2017
Statut 98 17-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 104 17-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 82 08-07-2017
Odluka o porezima Općine Podgorač 56 15-12-2017
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 47 02-02-2018
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 70 11-06-2018
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 46 11-06-2018
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 52 11-06-2018
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 38 27-06-2018
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 18 04-12-2018
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 57 04-12-2018
Odluka o komunalnom doprinosu 3 28-02-2019
Odluka o komunalnoj naknadi 3 28-02-2019
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 4 28-02-2019

Komentari su zatvoreni