Akti Općine

Akti Općine

Naslov Otvaranja Dodano dana
Etički kodeks službenika i namještenika 93 17-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 80 17-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 72 17-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 130 17-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 83 17-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 72 17-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 177 17-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 74 17-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 85 17-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 85 17-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 81 17-03-2017
Poslovnik Općinskog vijeća 91 17-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 80 17-03-2017
Statut 116 17-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 113 17-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 93 08-07-2017
Odluka o porezima Općine Podgorač 67 15-12-2017
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 58 02-02-2018
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 85 11-06-2018
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 59 11-06-2018
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 68 11-06-2018
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 50 27-06-2018
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 39 04-12-2018
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 89 04-12-2018
Odluka o komunalnom doprinosu 21 28-02-2019
Odluka o komunalnoj naknadi 20 28-02-2019
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 17 28-02-2019
Odluka o komunalnom redu 11 10-07-2019
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 6 10-07-2019

Komentari su zatvoreni