Akti Općine

Akti Općine

Naslov Otvaranja Dodano dana
Etički kodeks službenika i namještenika 64 17-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 56 17-03-2017
Odluka o komunalnom redu 62 17-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 53 17-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 100 17-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 58 17-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 49 17-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 153 17-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 50 17-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 60 17-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 60 17-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 57 17-03-2017
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač 52 17-03-2017
Poslovnik Općinskog vijeća 68 17-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 56 17-03-2017
Statut 71 17-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 88 17-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 68 08-07-2017
Odluka o porezima Općine Podgorač 40 15-12-2017
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 33 02-02-2018
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 43 11-06-2018
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 27 11-06-2018
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 31 11-06-2018
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 20 27-06-2018
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 2 04-12-2018
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 3 04-12-2018

Komentari su zatvoreni