Akti Općine

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Etički kodeks službenika i namještenika 16817-03-2017 Pregled
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 14317-03-2017 Pregled
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 13217-03-2017 Pregled
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 19917-03-2017 Pregled
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 14417-03-2017 Pregled
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 13117-03-2017 Pregled
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 24417-03-2017 Pregled
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 13817-03-2017 Pregled
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 14517-03-2017 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 15317-03-2017 Pregled
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 15217-03-2017 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća 15817-03-2017 Pregled
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 14717-03-2017 Pregled
Statut 19717-03-2017 Pregled
Strateški razvojni program Općine Podgorač 18917-03-2017 Pregled
Odluka o jednostavnoj nabavi 17508-07-2017 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač 15715-12-2017 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 12202-02-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 17411-06-2018 Pregled
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 13511-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 15211-06-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 14927-06-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 18404-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 19004-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu 19328-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi 14428-02-2019 Pregled
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 9928-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu 11710-07-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 10110-07-2019 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 8309-12-2019 Pregled