Akti Općine

Akti Općine

NaslovOtvaranjaDodano danaPreuzimanje
Etički kodeks službenika i namještenika 15617-03-2017 Pregled
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 12917-03-2017 Pregled
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 12317-03-2017 Pregled
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 18817-03-2017 Pregled
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 13517-03-2017 Pregled
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 12317-03-2017 Pregled
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 23217-03-2017 Pregled
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 12717-03-2017 Pregled
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 13517-03-2017 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 13617-03-2017 Pregled
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 13817-03-2017 Pregled
Poslovnik Općinskog vijeća 14517-03-2017 Pregled
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 13717-03-2017 Pregled
Statut 18617-03-2017 Pregled
Strateški razvojni program Općine Podgorač 18117-03-2017 Pregled
Odluka o jednostavnoj nabavi 16508-07-2017 Pregled
Odluka o porezima Općine Podgorač 14415-12-2017 Pregled
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 11102-02-2018 Pregled
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 16111-06-2018 Pregled
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 12211-06-2018 Pregled
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 13411-06-2018 Pregled
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 13627-06-2018 Pregled
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 16604-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 17604-12-2018 Pregled
Odluka o komunalnom doprinosu 14328-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnoj naknadi 12528-02-2019 Pregled
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 8428-02-2019 Pregled
Odluka o komunalnom redu 10010-07-2019 Pregled
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 8210-07-2019 Pregled
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 5609-12-2019 Pregled

Komentari su zatvoreni