Akti Općine

Akti Općine

Naslov Otvaranja Dodano dana
Etički kodeks službenika i namještenika 72 17-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 65 17-03-2017
Odluka o komunalnom redu 70 17-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 59 17-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 108 17-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 65 17-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 55 17-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 163 17-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 57 17-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 68 17-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 69 17-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 64 17-03-2017
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač 59 17-03-2017
Poslovnik Općinskog vijeća 77 17-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 64 17-03-2017
Statut 86 17-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 95 17-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 76 08-07-2017
Odluka o porezima Općine Podgorač 49 15-12-2017
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 43 02-02-2018
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 57 11-06-2018
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 39 11-06-2018
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 41 11-06-2018
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 31 27-06-2018
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 11 04-12-2018
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 32 04-12-2018

Komentari su zatvoreni