Udruge i političke stranke

POLITIČKE STRANKE

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
2. Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS
3. Hrvatska seljačka stranka – HSS
4. Hrvatska stranka prava – HSP
5. Hrvatska stranka umirovljenika – HSU
6. Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje – HDSSB
7. Socijaldemokratska partija – SDP
8. Demokratska stranka slavonske ravnice – Slavonska ravnica

9. Demokratski savez nacionalne obnove – DESNO

 

 

SPORTSKE UDRUGE

1. LD "Vepar 1946"Podgorač
2. LD "Fazan" Budimci
3. LD "Jastreb" Ostrošinci
4. LD "Srna" Poganovci
5. LD "Srndač" Kelešinka

6. NK „Sloga“ Podgorač
7. NK „Mladost“ Stipanovci
8. NK „Vuka“ Razbojište
9. NK „Dinamo“ Budimci
10. NK „Poganovci“ Poganovci

11. Konjogojska udruga „Kršinci“ Kršinci

 

 

 VATROGASTVO

1. DVD Podgorač
2. DVD Stipanovci
3. DVD Kelešinka
4. DVD Kršinci
5. DVD Vuka Razbojište

 

 

OSTALO

1. Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Općine Podgorač
2. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Podgorač
3. Udruga za očuvanje starih običaja "Ancikredla" Razbojište
4. Zrakoplovni klub "Krila hrvatskih sokola" Podgorač

5. HKD "Podgoračani" Podgorač