OPĆINSKI NAČELNIK:
1. Goran Đanić (HNS)

ZAMJENICI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1. Josip Mojzeš (SDP)
2. Ljiljana Grbić

OPĆINSKO VIJEĆE:
1. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća (HNS)
2. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća (HNS)
3. Miroslav Štefančić (HNS)
4. Tomislav Moguš (HNS)
5. Ivana Hideg (HNS)
6. Aleksandar Lazić (HNS)
7. Nedeljko Oljača (HNS)
8. Helga Grabar (HNS)
9. Ivan Strelec (HDZ)
10. Igor Prpić (HDZ)
11. Zlatko Bačić (HDZ)
12. Anđelko Kovač (HSS)
13. Suzana Đanić (HSU)

14. Perica Perić (DESNO)

15. Natalija Lukačić

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆINSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU
1. Jurica Požega, dipl. iur. – Pročelnik
2. Ivanka Balentić – Administrativna tajnica

VLASTITI POGON – za obavljanje komunalnih djelatnosti
1. Dragan Mitrić – Komunalni djelatnik
2. Stevo Patajac – Komunalni djelatnik
3. Dušan Pungrčar – Komunalni djelatnik
4. Davor Laslavić – komunalni djelatnik