NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Lista kandidata za dodjelu stipendije Općine Podgorač 2209-11-2022 Pregled
Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Podgorač studentima za studijsku 2022.2023. godinu 4320-10-2022 Pregled
Popis udruga kojima su odobrene financijske potpore u 2022. godini 7501-03-2022 Pregled
Izvjesce o iznosu rasporedjenih i isplacenih sredstava iz Proracuna Opcine Podgorac u 2021. godini za redovito godisnje financiranje politickih stranaka zastupljenih u Opcinskom vije 7724-01-2022 Pregled
Godisnji plan raspisivanja Javnih natjecaja i Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini iz sredstava Proracuna Opcine Podgorac 9803-01-2022 Pregled
Izvjesce o iznosu rasporedjenih i isplacenih sredstava u 2020. godini za redovito godisnje financiranje politickih stranaka zastupljenih u Opcinskom vijecu Opcine Podgorac i nezavisnih vijecnika 15411-01-2021 Pregled
Obavijest vlasnicima ili posjednicima kućnih ljubimaca 40015-06-2018 Pregled
Poduzetnička zona Podgorač – poziv investitorima 44317-03-2017