NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Popis udruga kojima su odobrene financijske potpore u 2023. godini 2701-03-2023 Pregled
Godisnji plan raspisivanja Javnih natjecaja i poziva za financiranje programa i projekata udruga u 2023. godini iz sredstava Pro 6604-01-2023 Pregled
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač u 2022. godini za redovito godišnje financira 2604-01-2023 Pregled
Izvjesce o iznosu rasporedjenih i isplacenih sredstava iz Proracuna Opcine Podgorac u 2021. godini za redovito godisnje financiranje politickih stranaka zastupljenih u Opcinskom vije 9024-01-2022 Pregled
Izvjesce o iznosu rasporedjenih i isplacenih sredstava u 2020. godini za redovito godisnje financiranje politickih stranaka zastupljenih u Opcinskom vijecu Opcine Podgorac i nezavisnih vijecnika 17211-01-2021 Pregled
Obavijest vlasnicima ili posjednicima kućnih ljubimaca 41815-06-2018 Pregled
Poduzetnička zona Podgorač – poziv investitorima 45517-03-2017

Zadnje objave

Gospodarenje otpadom

  Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Podgorač je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

Više »