Izvjesce o provedenom savjetovanju s javnosću-Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade