Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine