Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac