Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Podgorač je […]