Općinski načelnik, Goran Đanić, obavještava sve korisnike mirovine da će od 18. prosinca 2020. godine krenuti […]