U Općini Podgorač, dana 01. srpnja 2020. godine, upriličeno je potpisivanje Ugovora o radu sa 25 […]