# Naslov Otvaranja Dodano dana

Akti Općine

Etički kodeks službenika i namještenika 31 17-03-2017
Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 26 17-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 25 17-03-2017
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije 30 17-03-2017
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 28 17-03-2017
Odluka o komunalnom redu 30 17-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 29 17-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 42 17-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 30 17-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 25 17-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 91 17-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 26 17-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 29 17-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 36 17-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 26 17-03-2017
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač 27 17-03-2017
Poslovnik Općinskog vijeća 36 17-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 32 17-03-2017
Statut 31 17-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 36 17-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 32 08-07-2017
Odluka o porezima Općine Podgorač 11 15-12-2017